En av Sydsveriges ledande auktionsfirmor
Genom sina tidigare anställningar, som regionchef för Bukowskis och för olika auktionsfirmor i Köpenhamn, har Martin Laurell bra kontakter inom auktionsvärlden.
Idag driver han Hallands Auktionsverk AB och agerar förmedlare åt både privatpersoner och statliga institutioner i hela södra Sverige och delar av Danmark.

Martin Laurell tog över ett befintligt auktionsverk i Halmstad för sex år sedan och bytte namn på det för att sätta sin egen prägel på verksamheten. Han säljer saker via kommission, det vill säga förmedlar de ting som människor vill ha sålt, allt från vaser och klockor till gamla möbler och konstföremål. Det innebär att Martin och hans kollegor inte köper någonting från dödsbon eller liknande, utan enbart säljer vidare mot provision.
– I genomsnitt genomför vi ett tusental försäljningar i månaden och varje sak vi klubbar till försäljning betingar i snitt tusen kronor, förklarar Martin. Det innebär att vi omsätter omkring en miljon kronor i månaden.
Hallands Auktionsverk utsträcker sitt upptagningsområde till Göteborgregionen i norr och Växjö i öst, dessutom omfattas hela Halland och Skåne i uppdragen som man tar sig an. Från sin tid som chef i Köpenhamn har Martin dessutom många danska kontakter vilket renderat en hel del uppdrag även därifrån. På den ganska korta tid Hallands Auktionsverk funnits har omsättningen ökat med flera hundra procent. Första året klubbades varor för runt 3 miljoner kronor, mot 12 miljoner år 2006.
– Det har gått stadigt uppåt sedan starten, men då får man ha i åtanke att den här branschen har små marginaler, så omsättningen är väldigt långt ifrån vinsten, säger Martin. Går man med tillräcklig vinst för att kunna fortsätta får man vara nöjd.

Konkurrensen i Hallands Auktionsverks upptagningsområde är relativt blygsam, det är på det nationella planet man är med och kämpar om kunderna.
– Det finns tre stora aktörer i Sverige, det är Bukowskis och Stockholms Auktionsverk i huvudstaden, och Uppsala Auktionsverk som har de största andelarna på auktionsmarknaden, konstaterar Martin. Men jag skulle vilja kalla det för en snäll konkurrens oss auktionsverk emellan, branschen är så liten att de flesta har kopplingar till varandra på något vis.
Mycket riktigt har Martin varit chef för Bukowskis sydsvenska region och har därigenom ett stort kontaktnät både nationellt och internationellt. Detta nät har han fortsatt att spinna genom sitt eget auktionsverk.
– Mycket handlar också om att veta vilka försäljningar som är rimliga att försöka genomföra, vi är inte med och konkurrerar om exempelvis trendiga ryska möbler i miljonklassen, säger Martin. På så vis delas marknaden delvis upp av sig själv.
Hallands Auktionsverk vidareförmedlar sådana uppdrag som de själva anser sig ha svårt att ta sig an, samarbeten med utvalda kollegor i branschen ger bra rykte och ger tillbaka andra typer av försäljningar.
Även om de flesta försäljningarna sker åt privatpersoner förekommer det en hel del föremål från institutioner som tvingas sålla bland sina samlingar och artefakter.
– Senast häromdagen fick vi in föremål från Halmstad Slott, det är spännande med bredden av kunder och saker som kommer in, slår Martin slutligen fast.

Hallands Auktionsverk AB

Bransch:
Auktioner

Telefon: 035-15 69 00
Fax: 035-15 69 05


Email:
martin@hallandsauktionsverk.se

Hemsida:
www.hallandsauktionsverk.se

Adress:
Hallands Auktionsverk AB
Nässjögatan 6
30247 Halmstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN